Vad har kött för klimatpåverkan

Kött + hållbarhet

Kött tillhör den kategori mat som har störst påverkan på klimatet vilket beror på flera olika faktorer. Därför kan man ofta se kampanjer från olika organisationer att man ska dra ned på köttätandet men också att man ska handla lokalt producerat kött. I Sverige äter varje person cirka 55 kilo kött per år i genomsnitt, vilket blir cirka 50 ton kött under en persons livstid. Nötkött och lammkött har störst påverkan på klimatet medan fläskkött och framför allt kyckling har måttlig påverkan på klimatet. Då kött har en viss påverkan på klimatet har det uppstått nya trender att hitta alternativ och hållbar mat för att få ned köttätandet.

Det finns rekommendationer som säger att vi bör äta maximalt 500 gram kött per vecka, vilket är cirka hälften av den mängd en genomsnittssvensk äter idag. Man bör främst välja det kött som har minst klimatpåverkan som fläsk och kyckling men också viltkött. Kött innehåller proteiner och andra viktiga näringsämnen. Det finns däremot i dagsläget flera olika alternativ som innehåller minst lika mycket näringsämnen som kött. Exempelvis finns det soja- och bönbaserade produkter som både innehåller rikt med protein, fiber, samt vitaminer och andra näringsämnen. Utöver det har även flera företag börjat producera ”artificiellt kött”, såsom Beyond Meat och Impossible Burger. Detta kan ses som en av flera anledningar att inte äta kött.

Främst är det djurens gasutsläpp som påverkar klimatet men också produktionen av den mat som djuren äter och transporter.

Nötkötts klimatpåverkan

Kor är idisslare vilket innebär att de äter sin föda på betesmarker. Det ger upphov till grönskande ängar och att naturen inte växer igen. Genom att kor äter naturlig föda så får de ingen producerad mat som i sin tur påverkar klimatet. Kor släpper ut stora mängder metan då de rapar och släpper avgaser, vilket påverkar klimatet negativt. Kött från lokalt uppfödda kor påverkar normalt klimatet mindre än kött som importeras. Dels på grund av att kor lokalt har en naturlig föda som gräs men också att de kräver mindre transportsträckor.

 

Lammkötts klimatpåverkan

Lammkött är, precis som kor, idisslare vilket innebär att lamm också får sin föda från betesmarker. Det gör att lamm bidrar till att vi får öppnare landskap men också till att släppa ut gaser som påverkar klimatet. När man ska köpa lammkött bör man välja kött som är producerat i Sverige för att vara säker på att klimatpåverkan blir minimal.

Fläskkötts klimatpåverkan

Kött från grisar är det mest populäraste köttet bland svenskar vilket säkerligen beror på att köttet kan användas till många olika maträtter men också är prisvärt. Kött från grisar har mycket mindre påverkan på klimatet än vad nötkött har. Det beror på att grisar släpper ut mindre gaser men också att de äter foder och matrester som inte påverkar klimatet nämnvärt. Däremot kan exempelvis skövling av skog för att kunna odla mat som senare blir foder till grisarna påverka klimatet negativt. Även transporter av kött från grisar påverkar klimatet och därför bör man alltid köpa griskött som är producerat lokalt.

 

Kycklingkötts klimatpåverkan

Kött från kyckling är också mycket populärt då kyckling kan användas till många olika maträtter. Kött från kyckling är det kött som påverkar klimatet minst. Kycklingar släpper ut minimalt med gaser samtidigt som de enbart äter foder. Precis som med allt annat kött bör man köpa kyckling som är producerat lokalt för att slippa de långa transportsträckorna.

Lämna en kommentar