La Parilla - En sida om hållbar, grillad mat

Mat är den största påverkan på vår miljö och natur

För att vår mathantering ska kunna bli mer hållbar behöver vi fokusera mer på hur vi producerar livsmedel, genom att vara mer resurseffektiva och genom användning av förnybar energi. Det handlar inte bara om matindustrin, utan även från oss konsumenter.

Ju fler människor som fokuserar på hur vi konsumerar, desto mer kommer företag och verksamheter inom branschen ta åt sig. Matindustrin lyssnar på oss konsumenter.

Om vi konsumerar mindre, eller fokuserar på att köpa hem mat som fokuserar på klimatet och miljön, desto större efterfrågan skapas. Vill fler personer i världen köpa hem mat som faktiskt är bra för samhället, naturen och miljön, desto fler matprodukter som dessa kommer vi se i våra mataffärer.

Vi kan redan se en ökning i detta, men vi är inte riktigt där vi behöver vara än. Ju fler människor som blir införstådda om hur vår mat faktiskt påverkar vår natur och miljö, desto bättre.

Vi skapade den här bloggen för att helt enkelt sprida ordet och ge ut information om hur våra matvanor, och vår konsumtion, påverkar samhället. La Parilla Uppsala vill att mat ska vara positivt, både för naturen och för våra smaklökar.

Senaste bloggar